مشارکت  از طریق حساب ویژه مشارکتهای مردمی سازمان
حساب ویژه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی به شرح ذیل  آماده دریافت هدایای نقدی شما خیرین محترم می باشد.
                          (بانک توسعه تعاون)    400091434520101    
(بانک ملت)    2345203959        
    (بانک ملی)     2173452001006      
مشارکت از طریق (تلفن همراه) #1400013*4*733*
شما دارندگان انواع کارت های بانکی عضو شتاب می توانید از طریق تماس با شماره #1400013*4*733* کمکهای نقدی  خود را به حساب الکترونیکی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی واریز نمایید.
طریقه واریز: ابتدا با شمار ه #1400013*4*733*  تماس حاصل نمایید،  با گرفتن شماره مورد نظر این پیغام دریافت میگردد:
پرداخت وجه: مشارکتهای مردمی بهزیستی خراسان جنوبی مبلغ را ( به ریال) وارد نمایید.
مبلغ را به ریال وارد نمایید، پس از ارسال مبلغ،  این پیغام دریافت میگردد:
شماره کارت بانکی خود را وارد نمایید.
پس از وارد نمودن شماره کارت و ارسال این پیغام دریافت میگردد:
رمز دوم را وارد نمایید.
و با وارد نمودن رمز دوم کارت خود و ارسال آن این پیغام دریافت میگردد:
مبلغ ........ ریال، پذیرنده : مشارکتهای مردمی بهزیستی خراسان جنوبی
1.    پرداخت
با ارسال عدد 1 مبلغ درخواستی به حساب مشارکتهای سازمان واریز میگردد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات