شرح وظایف وانتظارات از مسئولین مدیریت عملکرداستان
شکایات واعلامات:
*تسلط بر قوانین،آیین نامه ها،مقررات،دستورالعمل ها،اسنادبالادستی-معادهدات بین المللی و...مرتبط با فعالیت سازمان
*شناخت علمی از موضوعات مرتبط با فعالیت سازمان ومدیریت عملکرد
*شناخت منابع اجتماعی مرتبط با فعالیت وگروه های هدف سازمان
*برگزاری جلسات کمیته های مرتبط با این دفتر از جمله "مدیریت عملکرد"،"سلامت اداری وصیانت از حقوق شهروندی"
*برنامه ریزی برای اجرایی شدن نظام نامه نظارتی سازمان
*آسیب شناسی مستمر فعالیت های سازمان با همکاری حوزه های تخصصی،انجمن ها وتشکل های غیردولتی وصاحب نظران
*نظارت دقیق،مستند،منظم وهدفمندبرعملکردواحدهای تابعه
*برنامه ریزی برای مدیریت نظارت بر مراکز غیر دولتی ودولتی
*پاسخگویی شفاف،سریع،صریح و به موقع به شکایات(به ارباب رجوع)وگزارشات سامد،سازمان بازرسی کل کشور،ودیگر نهادهای ذیربط درون وبرون سازمانی
*تعامل مستمر با حوزه های تخصصی به منظور تسریع در روند پاسخگویی به شکایات
*شناسایی گلوگاه های فساد خیز وراه کارهای مقابله با آن با همکاری حوزه های مرتبط
*ارایه راهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقای سلامت نظام داری
*نظارت برتخصیص به موقع بودجه به واحدهای ذیربط ونحوه هزینه کرد اعتبارات
*پیگیری ارزیابی مدیران میانی وارزیابی کارکنان
*ارایه گزارش آماری 3ماهه،6ماهه از شکایات وارده وتحلیل شکایات در جهت رفع معایب واصلاح امور
*تحلیل عملکرد واحدهای تخصصی،شناسایی نقاط قوت وضعف وارایه را کارهای پیشنهادی به واحدهای ذیربط
*تهیه گزارشات مرتبط وانجام فعالیت ها طبق بخشنامه بازرسان مواد91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری
*همکاری ومطالبه گری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
*پیگیری جهت تکمیل به موقع شاخص های عمومی واختصاصی در سامانه مرتبط
*تهیه گزارش عملکرد ماهانه دفتر ورابطین شهرستان ها وارسال به دفتر مدیریت عملکرد سازمان
*تهیه گزارش های تحلیلی در راستای فعالیت های سازمان با همکاری واحد های درون وبرون سازمانی
*ارتباط با دستگاه های مرتبط از قبل استانداری،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،سازمان بازرسی وسایر دستگاه های نظارتی
*حضور فعال در کمیسیون های ماده26،24،28 کمیسیون نظارت وسایر کمیته های دیگر استانی مرتبط با فعالیت دفتر مدیریت عملکرد
*شرکت در دوره های آموزشی،همایش ها،انجام پژوهش هاو...مرتبط با وظایف وفعالیت دفتر مدیریت عملکرد
*حضور مستمردر شهرستان ها (بازدید)به منظوررصدونظارت برعملکرد واحدها
*برگزاری جلسات با حوزه های تخصص
*نظارت براجرای تفاهم نامه های سازمان با دستگاه های دیگر
*ارایه پیشنهادات برای بهبود روش های واصلاح فرآیندها
*تعامل مستمر بادفتر مدیریت عملکرد سازمان
*اطلاع رسانی به موقع وصحیح از اخبار،اطلاعات وحوادث مرتبط با فغالیت سازمان به واحدهای ذیربط استانی وستادی
*هماهنگی برای برگزاری جلسات توجیهی وکارشناسی با مسئولین ستادی،روساء ورابطین شهرستان ها
*مستند سازی اقدامات انجام شده
*انعکاس تخلفات به واحدهای ذیربط
*پیگیری ونظارت براجرای برنامه خود ارزیابی توسط واحدهای تابعه
*انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی در استان
*حضور در جلسات شورای معاونین
*انجام سایر امور محوله
در صورت هرگونه انتقاد،پیشنهاد،شکایات می توانند مراتب را به طریق زیر به دفتر مدیریت عملکرد اعلام نمایید.


صندوقهای رسیدگی به شکایات نصب شده در ادارات بهزیستی سراسر استان

ایمیل:beh.bazrasi@yahoo
تلفن:32400551-056

سامانه پیامک:30008530

 

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات