خط ملی اعتیاد به عنوان یک خط کمک رسانی به مردم با شماره 09628 آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اعتیاد،داروها،انواع روان گردان به مردم جهت کمک به فرد معتاد است.سامانه این خط ملی است و از ساعت 8صبح تا9شب آماده پاسخگویی به مردم وراهنمایی آنها به منظور ارجاع بیماران به درمانهای تخصصی مورد نیاز می باشد.براساس میانگین کشوری میزان تماس مردم خراسان جنوبی دررده های میانی تعداد تماس گیرندگان سطح کشور قرار گرفته است که امید می رود با اطلاع رسانی گسترده تر زمینه افزایش تماس مردم این استان جهت کمک به مبتلایان سوء مصرف مواد وخانواده های آنان فراهم گردد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات