برنامه اورژانس اجتماعی
در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات آنها تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا می شود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، گرچه این برنامه های می تواند حسب شرایط مختلف موجود در کشورها متفاوت باشد اما آنچه که مهم می باشد این است که بتوان مسائل و راهکارهای مناسب شناخته و اجرا شوند. یکی از این برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران برنامه اورژانس اجتماعی می باشد که حاصل فعالیت چندین ساله سازمان بهزیستی کشور در امور آسیب دیدگان اجتماعی است. در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی: تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن مدنظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به مردم، محدود به مکان و زمان نگردد و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیرفعال شود. این نوع برنامه قصد دارد تا مداخلات روانی- اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی در iکنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسأله در پیشگیری از وقوع جرم و قضازدائی نقش مهمی ایفا می کند. شناسایی آسیبهای اجتماعی شایع و در حال شیوع به صورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت.

مستندات مرکز:
1.    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دهم، بیست و یک و بیست و نهم
2.    سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور
3.    لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب مورخ 24/3/1359)
4.    آیین نامه فوریت های اجتماعی به شماره 4602/ ت 48055 مورخ 10/4/1392)

مراکز اورژانس اجتماعی:
1.    مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی
2.    خط تلفن اورژانس اجتماعی (یک، دو، سه)
3.    خدمات سیار اورژانس اجتماعی
4.    پایگاه خدمات اجتماعی

مراکز تخصصی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی:
1.    مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق
2.    مرکز ساماندهی کودکان خیابانی و کار
3.    خانه سلامت دختران
4.     خانه امن زنان

اهداف:
•    کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی
•    در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه
•    ارتقاء توانمندی های افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی  از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع
•    ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی
•    انجام مداخلات روانی اجتماعی در کنار مداخلات قضایی
•    قضازدائی و پیشگیری از جرم

جامعه هدف برنامه اورژانس اجتماعی:
            - کودکان آزاردیده                                   - همسران آزار دیده                         
            - زوجین متقاضی طلاق               - کودکان کار و خیابان                     
            - دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی       -  افراد فراری     
            - افراد داری اختلال هویت جنسی             - افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند    
            - افراد دارای اختلافات خانوادگی حاد      - سایر مواردی که در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات