نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس تصویر
جواد رجبی
معاون پشتیبانی ومنابع انسانی 056-32400555  
      ارتباط با معاون

 

1000 کاراکتر باقیمانده است