بازدید معاون امور توسعه پيشگيري و كارشناسان دفتر مشاوره ستاد و شهرستان بيرجند از مراكز مشاوره روانشناختي شهرستان بیرجند ( گزارش تصویری)

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات