بازدید معاون امور توسعه پيشگيري و كارشناسان دفتر مشاوره ستاد و شهرستان بيرجند از مراكز مشاوره روانشناختي شهرستان بیرجند ( گزارش تصویری)

 

صبح امروز در ادامه ی دیدار ها و بازدید های شهرستانی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از اداره بهزیستی فردوس و مرکز ترک اعتیاد سامان، مرکز شبه خانواده دختران فردوس بازدید بعمل آورد.

 

123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات