برای اطلاع از هزینه انجام خدمات تخصصی توسط مراکز تحت نظارت بهزیستی استان خرسان جنوبی روی لیک های زیر کلیک نمایید.

 

تعرفه خدمات مشاوره و روانشناختی در دفاتر و مراکز حضوری دولتی

سایر تعرفه ها

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات