نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس
مرتضی عرفی

 

مسئول دفتر حوزه ی مدیریت

 

 

شماره:5-32400071

داخلی:355

 

 

ابوالحسن اربابی

 

 

کارشناس دفتر مدیرکل

 

شماره:5-32400071

داخلی:300

 

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات