بر اساس بخش نامه ارسالی از دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور شهریه مهدهای کودک بر اساس رتبه بندی شهری و روستایی بودن طبق جدول زیر تعیین و اعلام گردیده است:

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است