بر اساس بخش نامه ارسالی از دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور شهریه مهدهای کودک بر اساس رتبه بندی شهری و روستایی بودن طبق جدول زیر تعیین و اعلام گردیده است:

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات