بسمه تعالی

از جمله نیازهای با اهمیت و اولویت ­دار معلولان، سالمندان و سایر افراد کم توان؛ ارائه خدمات توانپزشکی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی) با کیفیت و در دسترس؛ برای تمامی توانخواهان واجد شرایط و نیازمند تحت حمایت، بویژه در دوره طلائی رشد است و به منظور پاسخگویی به این نیاز تخصصی، اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی، موضوع خرید خدمت از واحدهای توانپزشکی واجد شرایط در سطح استان را در دستور کار قرارداده است.

بر اساس ارزیابی و بررسی بعمل آمده و کیفیت سنجی ارائه خدمات و نتایج حاصل شده در سنوات قبل و به منظور ایجاد تنوع، تامین رفاه و رضایتمندی خانواده های محترم تحت حمایت و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای خرید خدمت شده، معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد در سال جاری نیز، خدمات توانپزشکی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش را بصورت خرید خدمت تامین نماید.

 لذا از متصدیان واحدهای توانپزشکی واگذارشده تحت نظارت بهزیستی، موسسات خیریه دارای مجوز خدمات توانپزشکی، واحدهای توانپزشکی وابسته به بخشهای دولتی و غیردولتی عمومی، همچنین کلینیکهای بخش خصوصی واجد شرایط و دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی که مایل به همکاری در این زمینه هستند؛ دعوت می نماید برای انعقاد تفاهم نامه، ضمن ارائه درخواست کتبی و تصویر پروانه فعالیت معتبر؛ حداکثر تا 30 خردادماه به اداره بهزیستی شهرستان محل استقرار کلینیک، ارائه نمایند (موسسات ارتوپدی فنی متقاضی همکاری با بهزیستی استان، به منظور ارائه درخواست و انعقاد تفاهم نامه؛ نزد معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان واقع در بولوار پیامبر اعظم «ص»، سایت اداری؛ مراجعه خواهند نمود).

لازم به یادآوری است پس از اتمام مهلت یادشده فوق؛ اداره بهزیستی شهرستان نسبت به بررسی تقاضاهای ارائه شده و در صورت تایید؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام خواهد نمود. ضمن آنکه در خصوص پذیرش یا رد تقاضاها؛ اختیار تام داشته و در مسیر تامین رضایت و رفاه و رعایت حال خانواده های محترم تحت حمایت، واحدهای توانپزشکی مناسب سازی شده و دارای تجهیزات و فناوریهای روزآمد، همچنین واحدهایی که از تعهد، تجربه، سوابق کاری و دلسوزی بالاتری برخوردار بوده و شرایط خدمتی بهتر و با کیفیت­تری را برای جامعه هدف بهزیستی فراهم نمایند، در اولویت خواهند بود.

افزودنی است به استناد بخشنامه شماره 31783/98/900- 13/3/1398 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، به منظور بهره مندی افراد بیشتری از خدمات فوق الذکر؛ تعداد جلسات توانبخشی مورد موافقت برای هر فرد، 20 جلسه در سال به ازاء هر خدمت توانپزشکی (پرداخت بیش از 20 جلسه، در صورت تایید کمیته های توانبخشی ادارات بهزیستی شهرستانها بلامانع خواهد بود) و سقف مبلغ قابل پرداخت بابت حق الزحمه هر جلسه توانپزشکی، حداکثر مبلغ 350.000 ریال تعیین می گردد. بنابراین، در فرآیند ارجاع افراد تحت پوشش به واحدهای طرف تفاهم نامه، اولویت با مراکزی خواهد بود که در کنار دارابودن سایر شرایط؛ با تعرفه پایین تر، ارائه خدمت نمایند.

در خصوص خدمات ارتوپدی فنی، شیوه نامه شماره 116831/96/700-6/8/1396 ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، منضم به جدول میزان هزینه کرد اعتبار تامین وسایل کمکی و اندام مصنوعی معلولان، ملاک عمل خواهد بود.

اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد؛ نسبت به راه اندازي "مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد افراد با اختلال مصرف مواد (مبتنی بر تداوم درمان)" ا قدام نماید. متقاضیان حقیقی و حقو قی، داراي فعالیت در زمینه درمان و بازتوانی اعتیاد می توانند، با ارایه سوابق، مستندات و رزومه کاري در این فراخوان
شرکت نمایند.

افراد حقیقی و حقو قی متقاضی جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل بهزیستی استان- معاونت امور توسعه پیشگیري وا قع در سایت اداري مراجعه نموده و یا با تلفن 32400562 تماس حاصل فرمایند

شرايط و نحوه انتخاب همكار از بخش غيردولتي جهت اجرای طرح غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 5 سال

الف) شرایط حقوقی

اشخاص حقوقي شامل موسسات غیردولتی و خیریه که پروانه فعالیت اخذ شده ازکمیسیون ماده 26 اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی را داشته باشد و برابر اساسنامه، مؤسسه مجاز به ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها يا ارتقاء سلامت باشد. حداقل يك سال سابقه فعاليت در زمينه‌هاي پیشگیری از معلولیت ها را داشته باشند.

 • اولویت انتخاب با موسسه ای خواهد بود که در شهرستان های فوق الاشاره در زمینه پیشگیری از معلولیت ها فعالیت داشته باشد.

ب) وظایف ارائه خدمات از موسسات غیر دولتی   

 • موسسه می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه محضری و سفته به میزان مبلغ دستگاه غربالگری شنوایی و در راستای الزام به انجام تعهداتی که از جانب اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به معرفی مجری غربالگری شنوایی جهت انجام اجرای طرح با دستگاه غربالگری شنوایی در بستر مراکز غربالگری با تحصیلات حداقل لیسانس شنوایی شناسی اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به معرفي مسئول پيگيري و هماهنگي داراي مدرك حداقل ديپلم كه وظيفه ثبت اطلاعات، تكميل فرمها، پيگيري موارد ارجاعي و تهيه گزارش را بعهده خواهد داشت.
 • موسسه می بایست نسبت به پرداخت حقوق و مزایا نیروی غربالگر و مسئول پیگیری اقدام و اداره هیچ گونه مسئولیتی در خصوص بکارگیری نیروهای مرتبط و حق و حقوق قانونی آنها ندارد.
 • موسسه موظف است نسبت به تامین فضای مناسب و استاندارد بعنوان مرکز غربالگری شنوایی دائمی به منظور دسترسی آسان جامعه هدف و ارائه خدمات بموقع در شهرستان های مجری طرح اقدام نماید. تایید مکان ارائه خدمات پس از معرفی بخش غیر دولتی بعهده کمیته استانی شنوایی اداره کل بهزیستی استان می باشد.
 • مؤسسه می بایست نسبت به اجرای طرح غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 5 سال در مراکز دائمی و غیر دائمی تایید شده توسط اداره شهرستان یا هر مکان تایید شده توسط کمیته استانی اقدام نماید. موسسه حق واگذاری اجرای طرح را به غیر ندارد.
 • موسسه می بایست نسبت به تعهد جهت ارائه خدمات غربالگري بصورت سياري بخصوص در مناطق محروم و روستاها در صورت نیاز شهرستان های زیرمجموعه اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به غربال کلیه کودکان 3 تا 5 سال شهرستان های فردوس و سرایان و همکاری در طرح مذکور حداقل به مدت 6 سال با تعرفه دولتی که بصورت سالانه توسط دفتر پیشگیری از معلولیت های معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور اعلام می گردد اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به رعايت استانداردهاي کمی و کیفی در مراحل مختلف طرح مطابق با سیاست های اتخاذ شده در هر سال توسط اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید.
 • موسسه موظف به استفاده صحیح و مطلوب از دستگاه غربالگری شنوایی می باشد و هزینه های نگهداری ، کالیبره سالانه و تعمیر دستگاه و سایر ملزومات جانبی به عهده موسسه مربوطه می باشد.
 • موسسه می بایست اهتمام کامل جهت نگهداری دستگاه غربالگری شنوایی را داشته باشد و در صورت هرگونه خرابی موسسه می بایست جهت رفع نقص دستگاه و ارسال آن به شرکت (مورد تایید اداره کل) در اسرع وقت اقدام نماید. در غیر اینصورت هیچ عذری پذیرفته نیست و موسسه موظف به جبران خسارت و ضرر و  زیان وارده ناشی از این تاخیر خواهد بود .  
 • درصورت عدم رضایت از نحوه فعالیت، موسسه موظف است ظرف مدت مشخص شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان و اداره کل بهزیستی استان دستگاه غربالگری شنوایی و کلیه ملزومات را به موسسه واجدالشرایط (تایید شده از طرف اداره کل) واگذار نماید. در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد
 • موسسه حق واگذاری اجرای برنامه را به غیر ندارد .
 • شرايط و نحوه انتخاب همكار از بخش غيردولتي جهت اجرای

   برنامه کشوری غربالگری ، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران

  الف) شرایط حقوقی

  • اشخاص حقوقي شامل موسسات غیردولتی و خیریه که پروانه فعالیت اخذ شده ازکمیسیون ماده 26 اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی را داشته باشد و برابر اساسنامه، مؤسسه مجاز به ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها يا ارتقاء سلامت باشد. حداقل يك سال سابقه فعاليت در زمينه‌ي پیشگیری از معلولیت ها را داشته باشند.
  • اولویت انتخاب با موسسه ای خواهد بود که در شهرستان های فوق الاشاره در زمینه پیشگیری از معلولیت ها فعالیت داشته باشد.

  ب) وظایف ارائه خدمات از موسسات غیر دولتی   

  • موسسه می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه محضری و سفته به میزان مبلغ دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان و در راستای الزام به انجام تعهداتی که از جانب اداره کل بهزیستی استان مشخص می گردد  اقدام نماید.
  • موسسه می بایست نسبت به معرفی مجری غربالگر شنوایی جهت انجام اجرای برنامه با دستگاه غربالگری شنوایی در بستر مراکز غربالگری، با تحصیلات حداقل لیسانس در گروه پیراپزشکی با اولویت (شنوايي شناسی، پرستاري و مامايي و در صورت عدم امکان از رشته های بهداشت عمومی ، بهداشت حرفه ای و  زیست شناسی ) اقدام نماید.
  • معرفي مسئول پيگيري و هماهنگي داراي مدرك حداقل ديپلم كه وظيفه ثبت اطلاعات، تكميل فرمها، پيگيري موارد ارجاعي و تهيه گزارش را بعهده خواهد داشت.
  • موسسه می بایست نسبت به پرداخت حقوق و مزایا نیروی غربالگر و مسئول پیگیری اقدام و اداره هیچ گونه مسئولیتی در خصوص بکارگیری نیروهای مرتبط و حق و حقوق قانونی آنها ندارد.
  • موسسه موظف است نسبت به تامین فضای مناسب و استاندارد بعنوان مرکز غربالگری دائمی و غیر دائمی به منظور دسترسی آسان جامعه هدف و ارائه خدمات بموقع در شهرستان های مجری طرح اقدام نماید. (این محل می بایست در داخل بیمارستان و یا در محل نزدیکی بیمارستان و یا زایشگاه باشد.)
  • مؤسسه می بایست نسبت به اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در مراکز دائمی و غیر دائمی تایید شده توسط اداره شهرستان یا هر مکان تایید شده توسط  کمیته استانی اقدام نماید . موسسه حق واگذاری اجرای طرح را به غیر ندارد .
  • موسسه می بایست نسبت به ارائه خدمات غربالگری شنوایی موالید متولد شده (زایمان های خانگی) خارج از بیمارستان بصورت سیار بخصوص در مناطق محروم و روستاها اقدام نماید.
  • موسسه می بایست نسبت به رعايت استانداردهاي کمی و کیفی در مراحل مختلف طرح مطابق با سیاست های اتخاذ شده در هر سال توسط اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید.
  • موسسه می بایست نسبت به غربال کلیه موالید و همکاری در برنامه مذکور حداقل به مدت 6 سال با تعرفه دولتی که بصورت سالانه توسط دفتر پیشگیری از معلولیتهای معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور اعلام می گردد اقدام نماید.  
  • موسسه موظف به استفاده صحیح و مطلوب از دستگاه غربالگری شنوایی می باشد و هزینه های نگهداری ، کالیبره سالانه و تعمیر دستگاه و سایر ملزومات جانبی به عهده موسسه مربوطه می باشد.
  • موسسه می بایست اهتمام کامل جهت نگهداری دستگاه غربالگری شنوایی را داشته باشد و در صورت هرگونه خرابی موسسه میبایست جهت رفع نقص دستگاه و ارسال آن به شرکت (مورد تایید اداره کل) در اسرع وقت اقدام نماید. در غیر اینصورت هیچ عذری پذیرفته نیست و موسسه موظف  به جبران خسارت و ضرر و  زیان وارده ناشی از این تاخیر خواهد بود .  
  • درصورت عدم رضایت از نحوه فعالیت، موسسه موظف است ظرف مدت مشخص شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان و اداره کل بهزیستی استان دستگاه غربالگری شنوایی و کلیه ملزومات را به موسسه واجدالشرایط (تایید شده از طرف اداره کل) واگذار نماید. در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد
  • موسسه حق واگذاری اجرای برنامه را به غیر ندارد .

 

مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط سازمان بهزیستی نیست، بلکه همه ی مردم، بخش های دولتی، غیر دولتی و سازمان های انقلابی هستند. هرچه ممکن است در سطح کشور خدمات مربوط به بهزیستی را باید گسترش داد و از نیروی مردم برای گسترش این خدمات حداکثر استفاده را کرد.مقام معظم رهبری (مد ضله العالی)

سازمان بهزیستی بعنوان یکی از نهادهای اصلی و تأثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی کشور و متولی ارتقاء سلامت اجتماعی، منشا خدمات ارزشمند تخصصی و حمایتی به گروه های مختلف جامعه می باشد.

درگام دوم انقلاب و با گذشت بیش از 40 سال از تشکیل سازمان بهزیستی کشور و گسترش ماموریت ها، نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه از این سازمان، بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت های مردمی در قالب مراکز و موسسات غیردولتی، بمنظور تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی امری اجتناب ناپذیر است.

در چنین شرایطی، طراحی و اجرای راهکاری که امکان ارائه مجموعه ای از خدمات را فراهم نموده و موجب تسهیل مراجعه، پیگیری و پاسخگویی به جامعه شود، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

بدین منظور صدور مجوز برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) باستناد بند 4 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره 129306/98/900 مورخ 1/10/98 در دستور کار سازمان قرار دارد.

لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ، تا از تاریخ 22/2/99 به مدت 15 روز  
به منظور ثبت نام الکترونیکی به سامانه صدور مجوز سازمان بهزیستی کشور به آدرس  
www.centers.behzisti.ir  مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.

شرايط و نحوه انتخاب همكار از بخش غيردولتي جهت اجرای طرح غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 5 سال

الف) شرایط حقوقی

اشخاص حقوقي شامل موسسات غیردولتی و خیریه که پروانه فعالیت اخذ شده ازکمیسیون ماده 26 اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی را داشته باشد و برابر اساسنامه، مؤسسه مجاز به ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها يا ارتقاء سلامت باشد. حداقل يك سال سابقه فعاليت در زمينه‌هاي پیشگیری از معلولیت ها را داشته باشند.

 • اولویت انتخاب با موسسه ای خواهد بود که در شهرستان های فوق الاشاره در زمینه پیشگیری از معلولیت ها فعالیت داشته باشد.

ب) وظایف ارائه خدمات از موسسات غیر دولتی   

 • موسسه می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه محضری و سفته به میزان مبلغ دستگاه غربالگری شنوایی و در راستای الزام به انجام تعهداتی که از جانب اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به معرفی مجری غربالگری شنوایی جهت انجام اجرای طرح با دستگاه غربالگری شنوایی در بستر مراکز غربالگری با تحصیلات حداقل لیسانس شنوایی شناسی اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به معرفي مسئول پيگيري و هماهنگي داراي مدرك حداقل ديپلم كه وظيفه ثبت اطلاعات، تكميل فرمها، پيگيري موارد ارجاعي و تهيه گزارش را بعهده خواهد داشت.
 • موسسه می بایست نسبت به پرداخت حقوق و مزایا نیروی غربالگر و مسئول پیگیری اقدام و اداره هیچ گونه مسئولیتی در خصوص بکارگیری نیروهای مرتبط و حق و حقوق قانونی آنها ندارد.
 • موسسه موظف است نسبت به تامین فضای مناسب و استاندارد بعنوان مرکز غربالگری شنوایی دائمی به منظور دسترسی آسان جامعه هدف و ارائه خدمات بموقع در شهرستان های مجری طرح اقدام نماید. تایید مکان ارائه خدمات پس از معرفی بخش غیر دولتی بعهده کمیته استانی شنوایی اداره کل بهزیستی استان می باشد.
 • مؤسسه می بایست نسبت به اجرای طرح غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 5 سال در مراکز دائمی و غیر دائمی تایید شده توسط اداره شهرستان یا هر مکان تایید شده توسط کمیته استانی اقدام نماید. موسسه حق واگذاری اجرای طرح را به غیر ندارد.
 • موسسه می بایست نسبت به تعهد جهت ارائه خدمات غربالگري بصورت سياري بخصوص در مناطق محروم و روستاها در صورت نیاز شهرستان های زیرمجموعه اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به غربال کلیه کودکان 3 تا 5 سال شهرستان های فردوس و سرایان و همکاری در طرح مذکور حداقل به مدت 6 سال با تعرفه دولتی که بصورت سالانه توسط دفتر پیشگیری از معلولیت های معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور اعلام می گردد اقدام نماید.
 • موسسه می بایست نسبت به رعايت استانداردهاي کمی و کیفی در مراحل مختلف طرح مطابق با سیاست های اتخاذ شده در هر سال توسط اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید.
 • موسسه موظف به استفاده صحیح و مطلوب از دستگاه غربالگری شنوایی می باشد و هزینه های نگهداری ، کالیبره سالانه و تعمیر دستگاه و سایر ملزومات جانبی به عهده موسسه مربوطه می باشد.
 • موسسه می بایست اهتمام کامل جهت نگهداری دستگاه غربالگری شنوایی را داشته باشد و در صورت هرگونه خرابی موسسه می بایست جهت رفع نقص دستگاه و ارسال آن به شرکت (مورد تایید اداره کل) در اسرع وقت اقدام نماید. در غیر اینصورت هیچ عذری پذیرفته نیست و موسسه موظف به جبران خسارت و ضرر و  زیان وارده ناشی از این تاخیر خواهد بود .  
 • درصورت عدم رضایت از نحوه فعالیت، موسسه موظف است ظرف مدت مشخص شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان و اداره کل بهزیستی استان دستگاه غربالگری شنوایی و کلیه ملزومات را به موسسه واجدالشرایط (تایید شده از طرف اداره کل) واگذار نماید. در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد
 • موسسه حق واگذاری اجرای برنامه را به غیر ندارد .
 • شرايط و نحوه انتخاب همكار از بخش غيردولتي جهت اجرای

   برنامه کشوری غربالگری ، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران

  الف) شرایط حقوقی

  • اشخاص حقوقي شامل موسسات غیردولتی و خیریه که پروانه فعالیت اخذ شده ازکمیسیون ماده 26 اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی را داشته باشد و برابر اساسنامه، مؤسسه مجاز به ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها يا ارتقاء سلامت باشد. حداقل يك سال سابقه فعاليت در زمينه‌ي پیشگیری از معلولیت ها را داشته باشند.
  • اولویت انتخاب با موسسه ای خواهد بود که در شهرستان های فوق الاشاره در زمینه پیشگیری از معلولیت ها فعالیت داشته باشد.

  ب) وظایف ارائه خدمات از موسسات غیر دولتی   

  • موسسه می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه محضری و سفته به میزان مبلغ دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان و در راستای الزام به انجام تعهداتی که از جانب اداره کل بهزیستی استان مشخص می گردد  اقدام نماید.
  • موسسه می بایست نسبت به معرفی مجری غربالگر شنوایی جهت انجام اجرای برنامه با دستگاه غربالگری شنوایی در بستر مراکز غربالگری، با تحصیلات حداقل لیسانس در گروه پیراپزشکی با اولویت (شنوايي شناسی، پرستاري و مامايي و در صورت عدم امکان از رشته های بهداشت عمومی ، بهداشت حرفه ای و  زیست شناسی ) اقدام نماید.
  • معرفي مسئول پيگيري و هماهنگي داراي مدرك حداقل ديپلم كه وظيفه ثبت اطلاعات، تكميل فرمها، پيگيري موارد ارجاعي و تهيه گزارش را بعهده خواهد داشت.
  • موسسه می بایست نسبت به پرداخت حقوق و مزایا نیروی غربالگر و مسئول پیگیری اقدام و اداره هیچ گونه مسئولیتی در خصوص بکارگیری نیروهای مرتبط و حق و حقوق قانونی آنها ندارد.
  • موسسه موظف است نسبت به تامین فضای مناسب و استاندارد بعنوان مرکز غربالگری دائمی و غیر دائمی به منظور دسترسی آسان جامعه هدف و ارائه خدمات بموقع در شهرستان های مجری طرح اقدام نماید. (این محل می بایست در داخل بیمارستان و یا در محل نزدیکی بیمارستان و یا زایشگاه باشد.)
  • مؤسسه می بایست نسبت به اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در مراکز دائمی و غیر دائمی تایید شده توسط اداره شهرستان یا هر مکان تایید شده توسط  کمیته استانی اقدام نماید . موسسه حق واگذاری اجرای طرح را به غیر ندارد .
  • موسسه می بایست نسبت به ارائه خدمات غربالگری شنوایی موالید متولد شده (زایمان های خانگی) خارج از بیمارستان بصورت سیار بخصوص در مناطق محروم و روستاها اقدام نماید.
  • موسسه می بایست نسبت به رعايت استانداردهاي کمی و کیفی در مراحل مختلف طرح مطابق با سیاست های اتخاذ شده در هر سال توسط اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید.
  • موسسه می بایست نسبت به غربال کلیه موالید و همکاری در برنامه مذکور حداقل به مدت 6 سال با تعرفه دولتی که بصورت سالانه توسط دفتر پیشگیری از معلولیتهای معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور اعلام می گردد اقدام نماید.  
  • موسسه موظف به استفاده صحیح و مطلوب از دستگاه غربالگری شنوایی می باشد و هزینه های نگهداری ، کالیبره سالانه و تعمیر دستگاه و سایر ملزومات جانبی به عهده موسسه مربوطه می باشد.
  • موسسه می بایست اهتمام کامل جهت نگهداری دستگاه غربالگری شنوایی را داشته باشد و در صورت هرگونه خرابی موسسه میبایست جهت رفع نقص دستگاه و ارسال آن به شرکت (مورد تایید اداره کل) در اسرع وقت اقدام نماید. در غیر اینصورت هیچ عذری پذیرفته نیست و موسسه موظف  به جبران خسارت و ضرر و  زیان وارده ناشی از این تاخیر خواهد بود .  
  • درصورت عدم رضایت از نحوه فعالیت، موسسه موظف است ظرف مدت مشخص شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان و اداره کل بهزیستی استان دستگاه غربالگری شنوایی و کلیه ملزومات را به موسسه واجدالشرایط (تایید شده از طرف اداره کل) واگذار نماید. در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد
  • موسسه حق واگذاری اجرای برنامه را به غیر ندارد .

 

 

 

123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات