ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان جنوبی، مراکز توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولان، شیرخوارگاه‌ها و… آماده پذیرش کمک‌های مردمی برای یاری مردم آسیب دیده از سیل هستند.

هموطنان عزیز می‌توانند با استفاده از نرم افزار سکه با کددستوری #۵*۵*۷۴۱*، شماره حساب ۹۰۱۹۰ بانک ملت شعبه دکتر قریب و با استفاده از کلیه دستگاه‌های خود پرداز شبکه بانکی در این کمپین شرکت کنند.

1000 کاراکتر باقیمانده است