بازدید نماینده ی محترم مردم شریف بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس اسلامی از شیرخوارگاه خاتم النبیاء بهزیستی در آستانه ی سال نو با همراهی مدیرکل و جمعی از معاونین بهزیستی استان صورت گرفت

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات