در آستانه ی سال نو و ایام عید به بهانه دید و بازدید ها چه خوب است از افرادی که در مراکز نگهداری شبانه روزی  معلولان و سالمندان بی سرپرست هم سری زده و دلشان را شاد نماییم، لذا فایل اسامی مراکز شبانه روزی بهزیستی خراسان جنوبی که آماده بازدید علاقه مندان جهت دلجویی از معلولان و مددجویان این مراکز می باشند به پیوست اعلام می گردد. پیشاپیش از نیت خیرخواهانه همه ی مردم نوع دوست استان و میهن عزیزمان کمال تشکر و قدردانی را داریم.
روابط عمومی اداره مل بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس و تلفن مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان و سالمندان جهت بازدید

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات

-->