عرب نژاد مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت؛ از سال گذشته تا کنون 1500 مددجوی تحت بهزیستی جهت اخذ انشعاب رایگان آب برق گاز (روستایی و شهری) به دستگاههای خدمت رسان مربوطه معرفی شدند که اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 950 میلیون ریال از اعتبارات بهزیستی به دستگاههای خدمت رسان پرداخت خواهد شد

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات

-->