مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی بهمراه مسئول محترم حراست و رئیس بهزیستی شهرستان از مرکز  کودکان بی سرپرست حضرت زینب (س) خضری، خانه کودکان ریحانه و بهزیستی بخش نیمبلوک همچنین مراکز شبه خانواده و مرکز اقامتی ترک اعتیاد آرام شهرستان قاینات بازدید نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات