معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی : در سال گذشته بیشترین علت تماس با خط ۱۲۳ اختلافات حاد خانوادگی،کودک ازاری و همسرآزاری بوده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی شهرام شیخانی گفت: برنامه اورژانس اجتماعی ازسال 1387 دراستان خراسان جنوبی   در مرکز استان شهرستان بیرجند راه اندازی گردید  وهم اکنون در 9 شهرستان استان فعال می باشد و در سنوات اخیر نسبت به توسعه خدمات این برنامه به احاد جامعه با  شبانه روزی کردن خط 123 استان و دو شیفت نمودن شهرستانهای قاین ،فردوس ،طبس  وتقویت شیفت صبح سایر شهرستانها اقدام گردیده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ادامه داد: درسال گذشته 7027 تماس به خطو ط استان گرفته شده است که نسبت به مدت مشابه در سال 96،( تماس5389) 30.93 درصد رشد داشته است و این نتیجه اثربخشی  اجرایی شدن طرح توسعه فرهنگی اجتماعی برنامه اورژانس اجتماعی در کلیه شهرستانهای استان  می باشد.
شیخانی افزود: آسیبهای اولویت دار گزارش شده به مراکز اورژانس اجتماعی استان طی سالهای اخیر موارد خشونتهای خانگی ،کودک آزاری و همسرآزاری می باشد  که بیشترین علل آن ناشی از اعتیاد ومشکلات اقتصادی ومحدود بودن  مهارتهای  ارتباط بین فردی ،خانوادگی  می باشد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات