نشست هم اندیشی کارشناسان حوزه مشارکتهای مردمی، اشتغال وموسسات غیردولتی باحضور مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی صبح امروز باحضور مدیرکل، معاون مشارکتها وکارشناسان ستادی وشهرستانی بهزیستی استان دراین حوزه نشست هم اندیشی کارشناسان مشارکتهای مردمی، اشتغال وموسسات غیردولتی برگزارشد.
عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان دراین جلسه جلب مشارکتهای مردمی و توسعه خیرجمعی را دو مورد از راهبردهای اساسی بهزیستی عنوان کرد وافزود انجام وپیگیری این دومورد به نحو احسن حداقل انتظاریست که از یک نفر به عنوان کارشناس مشارکتهای مردمی می توان داشت.
وی درادامه پس از استماع نظرات، پیشنهادات وراهکارهای مطرح شده از سوی کارشناسان مباحث تخصصی رادراین حوزه مطرح کرد. ارتباطات بین مددجو، کارشناسان ستادی وشهرستانی با بانکهای عامل، مبحث تامین ضامن توسط مددجو برای دریافت وام، جلب مشارکتهای مردمی، ارتباط با موسسات خیریه و... از جمله مواردی بود که دراین نشست تخصصی مطرح گردید.

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات