کارگروه ساماندهی سند آسیبهای اجتماعی با موضوعات کودک آزاری، همسرآزاری، کودکان کار و طلاق هم اکنون درمحل اداره کل بهزیستی استان کار خود را شروع کرد.
در این کارگروه بهاری مدیرکل دفتراجتماعی استانداری،دکتر عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان ودیگر مدیران وکارشناسان عضوکارگروه حضوردارند تا پیرامون آمار وچالشهای مربوط به جمع آوری آن درحوزهای کودک آزاری، همسرآزاری، کودکان کاروطلاق  باهم به بحث وتبادل نظر بپردازند.
بهاری مدیرکل امور اجتماعی استانداری در پایان جلسه و جمع بندی موارد مطرح شده بر همگرایی بیشتر دستگاههای عضو کارگروه و تشکیل جلسات کاربردی هفتگی برای دستیابی به آمار متقن و قابل اتکا بر پایه احصاء وهم پوشانی آمار دستگاههای متولی بر اساس مصادیق مشخص تأکید نمود و افزود برای تصمیم گیری درست و برنامه ریزیدرخصوص کنترل و کاهش آسیب های جتماعی نیاز به آمار صحیح و قابل اتکا می باشد و مرجع آماردهی نیز یک دستگاه مشخص باید تعیین گردد که این مهم پس از برگزاری جلسات کاربردی و ارائه ی گزارش ها به دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیم گیری و تعیین خواهد شد

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری با عنایت به اهمیت اطلاع رسانی و آگاهسازی و همچنین پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در بین جامعه ی هدف، مراکز و همچنین مردم عزیز استان در محلات حاشیه و کم برخوردار بیش از 200 میلیون تومان بابت تهیه و توزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی اختصاص داده شد که این مبلغ غیر از هزینه های تبلیغات، اطلاع رسانی و آگاهسازی بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی علی عرب نزاد ضمن تقدیر از همکاران، موسسات و مراکز که در این برهه ی حساس به صورت شبانه روزی و جهادی برای ریشه کن کردن این ویروس منحوس پای کارآمده اند گفت با تمهیدات در نظر گرفته شده در رابطه با حفظ مسائل بهداشتی و ایمنی مددجویان و توانجویان مستقر در مراکز تحت نظارت سطح استان همچنین پرسنل این مراکز تعداد 3150 بسته ی بهداشتی به ارزش 970 میلیون ریال در آخر اسفند ماه و تعداد 1000 بسته ی بهداشتی شامل مایع ضدعفونی کننده ی دست، آب اکسیژنه، ماسک ، مایع دست و ژل ضدعفونی کننده ی دست به ارزش 600 میلیون ریال نیز در روزگذشته به ادارات بهزیستی شهرستان ها ارسال شد تا بین بیش از 70 مرکز مورد نظر تحت نظارت توزیع شود

علی عرب نژاد همچنین از افزایش زمان پاسخ گویی خط مشاوره 1480 (صدای مشاور) از 12 ساعت به 16 ساعت خبر داد و افزود مردم عزیز در خصوص استرس های ناشی از بیماری کرونا ویروس را به صورت تلفنی از ساعت 8 صبح تا 12 شب با مشاوران بهزیستی درمیان بگذارند و پاسخ دریافت نمایند.

مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: فعالیت بهزیستی در حوزه ی کارگاههای تولیدی حمایتی و گروههای همیاز بهزیستی که اکثرا توسط زنان سرپرست خانوار اداره می شده و ماهیت خیاطی داشته اند با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی به تولید ماسک و روپوش برای مراکز درمانی و مردم عزیز همت گمتاشته و روزانه 5000 ماسک را تولید ضدعفونی و بسته بندی نموده تحویل مراکز مورد نظر می دهند.

123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات